สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารที่ทำการใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบล จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 มิ.ย. 2557

                            เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์
      พนักงานส่วนตำบล จังหวัดลำปาง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบล
      จังหวัดลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 578 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]