สตส.ลำปาง กำกับแนะนำและติดตามการจัดทำบัญชี โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 17 มิ.ย. 2557

                            เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
    เข้ากำกับแนะนำและติดตามการจัดทำบัญชี  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
    (Smart Farmer) ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม อำเภอห้างฉัตร และอำเภอแม่ทะ 
    แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อเสริมสร้างทักษะความพร้อม และพัฒนาขีด
    ความสามารถ สำหรับการสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี สอนแนะ
    การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่สมาชิก รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ความร่วมมือใน
    การถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนคนอ่าน 441 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]