กลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

วันที่ 10 มิ.ย. 2558

                กลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 โดย
นางสาวปนัดดา ใจมั่น พร้อมคณะ และ นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม
อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแม่เมาะ และ อำเภองาว รวม 5 แห่ง ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2558
จำนวนคนอ่าน 346 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]