สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เข้าติดตามประเมินสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 มิ.ย. 2558

   ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 7 เข้าติดตามประเมินสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในพื้นที่
จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 408 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]