สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจแบบบูรณาการ รอบ 1 ปี และรอบ 2 ปี โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันที่ 10 มิ.ย. 2558

                      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ
   แบบบูรณาการ รอบ 1 ปี และรอบ 2 ปี โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มี
   ศักยภาพระดับจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอ
   เมืองลำปาง และพื้นที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2558
จำนวนคนอ่าน 386 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]