ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน

วันที่ 12 มิ.ย. 2558

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานสำนักงาน โดยมี นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ลำปาง ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมรับทราบผลการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 391 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]