กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 12 มิ.ย. 2558

        ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ-
บัญชีสหกรณ์ที่ 7 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และ
บุคลากรในสังกัด  ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณ
หลังสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 434 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]