ประชุมสัมมนา เรื่อง "บัญชีชี้ทางรวย ช่วยเกษตรกรไทย" ประจำปี 2563

วันที่ 11 ก.ย. 2563

                  นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "บัญชีชี้ทางรวย 
     ช่วยเกษตรกรไทย" ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบทางความคิดในแนวทางเดียวกันที่ว่า "บัญชี 3 มิติ” รากฐาน ของคำว่าพอ ซึ่งมีหลักการ 3 มิติ 
     ได้แก่ มิติรู้ตนเอง มิติรู้สภาพแวดล้อม และมิติรู้อนาคต เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน
     การประกอบอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทำประโยชน์ให้แก่สังคมจนถึงประเทศชาติได้ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เป็นอาสาสมัคร
     เกษตรด้านบัญชีที่เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม คณะกรรมการชมรมครูบัญชีระดับประเทศ ครูบัญชีที่เป็นสมาชิกชมรมครูบัญชี ข้าราชการ
     และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 รวมทั้งสิ้นจำนวน 110 คน ในระหว่างวัน 10 - 12
     กันยายน 2563 โดยมี นางธิติพร มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
     เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 273 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]