ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2564”

วันที่ 17 ก.ย. 2563

                       นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อม
       การปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2564" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ มุมมองและประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
       สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รับทราบทิศทางการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชี
       สหกรณ์ ปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางพจนีย์ แสนลา รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชี
       สหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุม
ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ รุ่งอรุณ รีสอร์ท อำเภอสันกำพง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 260 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]