เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ 18 ก.ย. 2563

                         วันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
        เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ โรงงานแปรรูป
        ยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 44,447,349.20 บาท
        ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 1,369,065.59 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 991 ราย
จำนวนคนอ่าน 263 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]