สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวสู่เป้าหมายอย่างมืออาชีพ"

วันที่ 6 ก.ย. 2563

                      นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในพื้นที่
           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เรื่อง "ก้าวสู่เป้าหมายอย่างมืออาชีพ" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ มุมมองและ
           ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รับทราบทิศทางการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เตรียมความพร้อม
           ในการก้าวสู่เป้าหมายอย่างมืออาชีพในการปฏิบัติงานปี 2564 โดยมี นางธิติพร มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
           หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 และบุคลากรในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จำนวน 154 คน ระหว่างวันที่
           6-8 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
จำนวนคนอ่าน 298 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]