ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดถนนและบริเวณโดยรอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง

วันที่ 11 ก.ย. 2563

                           วันที่ 11 กันยายน 2563 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดถนนและ
      บริเวณโดยรอบ เก็บขยะและเศษใบไม้ บริเวณหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ในกิจกรรมรักษาความสะอาดถนน ลำปาง-เชียงใหม่
     อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาเมืองลำปางให้เป็นเมืองที่สวย สะอาด น่าอยู่ สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
     ในการดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน
จำนวนคนอ่าน 247 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]