ลงพื้นที่กำกับติดตามและแนะนำการบันทึกบัญชี

วันที่ 7 ก.ค. 2564

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชี​สหกรณ์​ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
     ลงพื้นที่กำกับ​ ติดตามและแนะนำการบันทึก​บัญชีให้แก่ผู้ผ่านการอบรม​ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การอบรมการจัดการฟาร์มด้วย
     บัญชี ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (นำลูกหลานเกษตรกร
     กลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร)แก่เกษตรกรในอำเภอห้างฉัตรและอำเภอเกาะคา
จำนวนคนอ่าน 110 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]