สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS)

วันที่ 8 ก.ค. 2564

                   วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS)
         แก่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีฯให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
         สหกรณ์มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีฯ มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ สหกรณ์การเกษตร
         สบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 165 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]