ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการจัดทำเอกสารและการบันทึกบัญชี โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 ก.ค. 2564

      วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
      ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการจัดทำเอกสารและการบันทึกบัญชี โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
      จังหวัดลำปาง แก่กลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 5 กลุ่มแปลงใหญ่ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
      และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร
      และการบันทึกบัญชี ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง อำภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 120 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]