เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ 11 ต.ค. 2559

                          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
     นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่
     สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด สำหรับ
     ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
     อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
     สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 2,098,992,726.46 บาท  ปริมาณธุรกิจโดยรวม
     3,073,603,675.76 บาท  ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 72,628,033.32  บาท
     สมาชิกทั้งสิ้น 1,544 คน
จำนวนคนอ่าน 1241 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]