ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 7 ต.ค. 2559

                              วันที่ 7 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
     นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  ได้เข้าร่วมประชุม
     หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
     ครั้งที่1/2560  เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 รวมถึงร่วมกันพิจารณา
     การวางแผนการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
     การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
     โดยมี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
     เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 409 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]