เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ 11 ต.ค. 2559

                    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
      นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และ
      นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วม
      ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด
      สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
      ภูธรจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
      สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 3,123,858,442.15 บาท ปริมาณธุรกิจโดยรวม
      1,367,180,321.27 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 157,558,899,99 บาท
      สมาชิกทั้งสิ้น 2,258 คน
จำนวนคนอ่าน 1011 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]