เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด

วันที่ 17 ต.ค. 2559

                           เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
       นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และ
       นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ  เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ
       ครั้งที่ 1/2559 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
       แม่พริก จำกัด อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 579 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]