สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning talk)

วันที่ 15 ส.ค. 2560

         วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
  นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ
  พนักงานราชการและบุคลากรภายในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning talk)
  สาระน่ารู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นทางการและ
  ไม่เป็นทางการ  โดยสัปดาห์นี้ สายสอบบัญชีที่ 1 เป็นผู้นำเสนอเรื่อง ศตวรรษแห่งสตรี
  "เกิดเป็นหญิง แท้จริงโชคดีที่สุด" โดยยกตัวอย่างสตรีที่บุคคลทั่วโลกรู้จัก 7 คน นำเสนอ
  ประวัติ ผลงานสำคัญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยนำเสนอด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
  ระหว่างหญิง ชาย และบทบาทของสตรีที่มีมากขึ้น เพราะจริงๆ แล้ว บทบาทสตรีมีมากกว่า
  การทำครัว หรืออยู่กับบ้านเพียงอย่างเดียว รวมถึงมุมมอง ความคิด ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มี
  ต่อผู้หญิงในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล
  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 283 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]