สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่ 12 ส.ค. 2560

   วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
 นำข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาท
 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และพิธีลงนามถวายพระพร
 ชัยมงคล  และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 และพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา   โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ
 จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกใน
 พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาส
 มหามงคลดังกล่าวฯ โดยมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 350 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]