ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่ 12 ส.ค. 2560

    วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
นำข้าราชการ  พนักงานราชการ  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล  ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๕ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม
มูลนิธิ สโมสร สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมในพิธี
อย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 274 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]