ตรวจบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด

วันที่ 18 พ.ค. 2561

                 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าตรวจบัญชี
          ประจำปี สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด ปีบัญชี 31 มีนาคม 2561 และได้ยืนยันยอดจากสมาชิก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
          ที่รับรองทั่วไป
ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 443 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]