สตส.ลำปาง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ให้ความรู้การจัดทำบัญชี

วันที่ 18 พ.ค. 2561

              วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
       ร่วมบูรณาการกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ให้ความรู้การจัดทำบัญชีให้กลุ่มอาชีพจักสานตะกร้าจากทางมะพร้าว ณ ชมรมเพื่อผู้พิการ
       ตำบลแจ้ซ้อน หมู่ 4 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 456 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]