สตส.ลำปาง ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 17 พ.ค. 2561

            ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมการติดตาม
        ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง และการตลาดนำการผลิต 
        
โดยมี นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
        ชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง และเวลา 13.00 น. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาสับปะรด 
        ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 372 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]