สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

วันที่ 17 พ.ค. 2561

              วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
        และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 โดยให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่
        เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
        ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 371 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]