เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวหน้าสันติธรรม จำกัด

วันที่ 10 ต.ค. 2566

            วันที่ 10 ตุลาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
     เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวหน้าสันติธรรม จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
     และคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวหน้า
     สันติธรรม จำกัด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 28 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]