สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในองค์กร

วันที่ 6 ต.ค. 2566

           วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส
       (สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงาน เพื่อสร้างความสะอาด เรียบร้อย เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดี
       ในองค์กร และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการทำงาน เสริมสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมี
       ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 38 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]