เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์”

วันที่ 10 ส.ค. 2558

                ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
        นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิด
        "โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนเห็น
        ความสำคัญวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม โดยการนำมาทำเป็น
        ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดี
        กรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธี ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
        หมู่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 392 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]