สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีประกาศความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดลำปางให้เป็นสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร

วันที่ 12 ส.ค. 2558

             นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีประกาศ
   ความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดลำปางให้เป็นสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน
   แบบครบวงจร "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ข้าวน้ำแร่ แจ้ซ้อน"  โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน
   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี  ณ ไร่หญ้ารีสอร์ท ตำบลแจ้ซ้อน
   อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
จำนวนคนอ่าน 299 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]