สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี ในหัวข้อ “การทำบัญชีกลุ่มอาชีพ”

วันที่ 7 ส.ค. 2558

                      ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายการจัดทำบัญชี ในหัวข้อ "การทำบัญชีกลุ่มอาชีพ” ในโครงการส่งเสริม
การมีงานทำผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558  โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง 
ณ ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่งปี้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง               
จำนวนคนอ่าน 811 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]