ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562

วันที่ 26 มิ.ย. 2562

           วันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
           (Field Day) ปี 2562
และจัดนิทรรศการให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ รวมทั้งสอนแนะ
           การบันทึกบัญชีผ่าน Appilcation SmartMe ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน  โดยมี นายรุณชัย คำภิธรรม
           ปลัดอำเภอสบปราบ เป็นประธานในพิธี
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสบปราบ (ศพก.เครือข่าย) อำเภอสบปราบ
           จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 586 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]