ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 มิ.ย. 2562

                        วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
              และจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งแนะนำ
              การบันทึกบัญชีผ่าน Appilcation SmartMe แก่ประชาชนทั่วไป  โดยมี นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
              เป็นประธานในพิธี
มีนักเรียนและประชาชนทั่วไป มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 71 ราย ณ โรงเรียนบ้านแม่ทานหมู่ 7 ตำบลสันดอนแก้ว
              อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 366 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]