สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559

วันที่ 10 ส.ค. 2559

                  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ  และบุคลากรในสังกัดฯ
   จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเดือน
   ที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 407 คน จำนวนคนโหวต 8 คน

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]