หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส.จัดงาน "๑๕ ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” (27 ส.ค. 2555)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงาน"๑๕ ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุครบ ๕๗พรรษา
สบก.สร้างทีมงานคุณภาพ จัดกิจกรรม "เรียนรู้การทำงานร่วมกัน โดยใช้หลักธรรม” (27 ส.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดยนางโสภา กฤตลักษณ์กุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม "เรียนรู้การทำงานร่วมกันโดยใช้หลักธรรม”
ผอ.สตท.8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมร่วมประชุมโครงการ"ผอ.สตท.8 พบสหกรณ์ดีๆ ทำบัญชีเป็นปัจจุบัน” จ.สุราษฎร์ธานี (27 ส.ค. 2555)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน
สตส.กทม. จัดประชุมการปฏิบัติงานของชมรมครูบัญชีอาสาระดับประเทศ ผ่านระบบ Video Conference (27 ส.ค. 2555)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.กรุงเทพมหานคร นำโดยนางอรุณี ก้อนซิ้ว หัวหน้าสตส.กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดประชุมการปฏิบัติงานของชมรมครูบัญชีอาสาระดับประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
สตส.กทม.จัดกิจกรรมสร้างทีมงานคุณภาพ (27 ส.ค. 2555)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ โดยจัดทำกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ตรวจกิจการสหกรณ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี (31 ก.ค. 2555)
หน้าสตส.สุราษฏร์ธานี จัดโครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบกิจการ และประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จ.สุราษฏร์ธานี
สตท.6 จัดประชุมใหญ่ชมรมครูบัญชีอาสาระดับภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ (31 ก.ค. 2555)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ รักษาราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ชมรมครูบัญชีอาสาระดับภาค โดยมีสมาชิกชมรมฯ ระดับภาค
สตส.สมุทรปราการ สอนแนะบัญชีรับ-จ่าย ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน (31 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นำโดย นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา หัวหน้าสำนักงานฯ ได้จัดกิจกรรมสอนแนะการบันทึกบัญชี
สตส.ภูเก็ต ร่วมสัมมนา "รู้จักตัว รู้จักสหกรณ์” (30 ก.ค. 2555)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดยนางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เข้าสัมมนาโครงการ "รู้จักตัว รู้จักสหกรณ์”
สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในการประชุมครูยาง ปี 2555 (30 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูยาง ปี 2555
รตส. ร่วมประชุม การจัดตั้งสำนักงานพื้นที่สาขา จ.ร้อยเอ็ด (16 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีฯเป็นประธานการประชุม "การจัดตั้งสำนักงานพื้นที่สาขา จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมีนางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผอ.สตท. 4 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานฯ ในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุม
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำในโครงการ "พบสหกรณ์ดี ๆ ครูบัญชี ผู้ตรววจสอบกิจการ” จ.ร้อยเอ็ด (16 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ โดยมีคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และครูบัญชี จำนวน 111 คน เข้าร่วมประชุม
สตส. พัทลุง ร่วมบูรณาการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำฯ (16 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 สตส.พัทลุง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี โดยมี นางประทีป ทองแก้วเกิด ครูบัญชีอาสาโครงการบริหารจัดการน้ำฯ เป็นวิทยากร
อตส. เปิดโครงการ "พบสหกรณ์ดี ๆ ครูบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ” จ.ยโสธร (16 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจฯ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ "อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พบสหกรณ์ดีๆ ครูบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ”ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทัศนะในการพัฒนางานสหกรณ์
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประกวดการจัดทำบัญชีดีเด่น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ (16 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประกวดการจัดทำบัญชีดีเด่น พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมและให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
สตส.กระบี่ ประชุมร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ปี 2555 (11 ก.ค. 2555)
สตส.กระบี่ นำโดย นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ จัดประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ปี 2555 โดยมีผู้แทนสหกรณ์ 32 แห่ง เข้าร่วมประชุม
สตส.จันทบุรี จัดอบรมการเรียนรู้ด้านบัญชีแก่สมาชิกแม่บ้านโครงการสายใยรัก บ้านดงจิก (11 ก.ค. 2555)
สตส.จันทบุรี นำโดย นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมการเรียนรู้ด้านบัญชีสำหรับสมาชิกแม่บ้านโครงการสายใยรักบ้านดงจิก ณ โรงเรียนบ้านดงจิก ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
สตส.ลำปาง เปิดคลินิกบัญชีให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการเงินทางบัญชีแก่สหกรณ์ (11 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดให้บริการคลินิกบัญชี และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน การใช้เครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน
สตท. 8 จัดอบรมหลักสูตร มาตรฐานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไทย (11 ก.ค. 2555)
นางสาวเจริญพร สายทอง หน.สตส.สุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน ผอ.สตท. 8 เป็นประธานการอบรม ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการ จาก 80 สหกรณ์ รวม 85 คน เข้าอบรม
สตส.ขอนแก่น ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2555 (11 ก.ค. 2555)
เมื่อเร็วๆนี้ สตส.ขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ หลักสูตร "ไร่นาสวนผสม” รุ่นที่ 3

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]