หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อตส. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง (29 ก.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสอำลาตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (28 ก.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อตส. นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
สตส.ยะลา เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 ก.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4
สตท.8 และ สตส.ชุมพร เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 ก.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นางสาวนารี แซ่เฮ่ง ผอ.สตท.8 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมเยียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตชด.บ้านตะแบกงาม
กตส. จัดโครงการ "ดาวเรือง รวมใจภักดิ์ ถวายพ่อ” (27 ก.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองตามโครงการ "ดาวเรือง รวมใจภักดิ์ ถวายพ่อ”
อตส.เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 (27 ก.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
คณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 (15 ส.ค. 2560)
กตส.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (15 ส.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
กตส. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (15 ส.ค. 2560)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคนทำบัญชีบ้านร้องส้มป่อยจ.เชียงใหม่ (15 ส.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านร้องส้มป่อย ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
สตส.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการ 9101 ในพื้นที่ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี (15 ส.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 9101
กตส.ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (4 ส.ค. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เชิดชูเกียรติผู้ทำบัญชีดีเด่น นำบัญชีวางแผนชีวิต ปรับเปลี่ยนการผลิตพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (3 ส.ค. 2560)
ตามนโยบายรัฐบาลโดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ทำบัญชีได้และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้จนประสบความสำเร็จ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
กตส.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการให้สถานประกอบการกิจการและรัฐวิสาหกิจ จัดสวัสดิการแรงงงานด้วยวิธีการสหกรณ์ (3 ส.ค. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน หนุนยกระดับคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสู่มาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสหกรณ์ (2 ส.ค. 2560)
รมว. กษ. เป็นประธานเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศพก. อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี (31 ก.ค. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนภารกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0 นำนวัตกรรมด้านบัญชี พัฒนาระบบสหกรณ์ไทย (27 ก.ค. 2560)
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการกำกับดูแลผู้สอบบัญชี
กตส.จัดกิจกรรมโครงการทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม (27 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม
อตส.เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน (24 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 13 (21 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 13 โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการโครงการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]