หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.อุทัยธานี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครูบัญชีอุทัยธานี (25 พ.ย. 2554)
สตส.อุทัยธานี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครูบัญชีอุทัยธานี ณ อำเภอหนองฉาง จ.อุทัยธานี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับชมรมฯ พิจารณาการจัดหาเงินทุนสนับสนุนกิจการของชมรมฯ ทั้งนี้ นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม หน.สตส.อุทัยธานี ได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของชมรม
เตรียมพบกับสินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่น เน้นคุณภาพ ของวิสาหกิจชุมชนที่ทำบัญชีทั่วประเทศ ร่วมออกร้านพร้อมจำหน่าย 28-30 พ.ย.นี้ ที่กรมตรวจ ฯ (25 พ.ย. 2554)
ข้าราชการสังกัด สตส.นครพนม เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (25 พ.ย. 2554)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้ากลุ่มกำกับฯ รักษาราชการแทน ผอ.สตท.5 พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่
สตส.มหาสารคาม ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย (3 พ.ย. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามและสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2554
สตส.กาฬสินธุ์ รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านท่าแห่ อำเภอฆ้องชัย (3 พ.ย. 2554)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย นางนิตยา พลประจักษ์ หัวหน้าสตส.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง รวมน้ำใจไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านท่าแห่ หมู่ 1 และ หมู่ 10 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมทุกข์ ช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วม (2 พ.ย. 2554)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดเตรียมสถานที่สำหรับข้าราชการ / ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่ประสบอุทกภัย เข้าอยู่อาศัย ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพิ่มเติมจากห้องพักที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสันนิบาตสหกรณ์ฯ ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 แห่งมีบุคลากรเข้าอยู่แล้วกว่า 50 ราย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขับเคลื่อนการจัดตั้ง "สถาบันพัฒนานักบัญชีสหกรณ์แห่งชาติ” (2 พ.ย. 2554)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดตั้ง "สถาบันพัฒนานักบัญชีสหกรณ์แห่งชาติ” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
สตส.เพชรบุรี เสริม "บัญชี” แก่เยาวชนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมความรู้ด้านการเกษตร (1 พ.ย. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้การบันทึกบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเยาวชนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรกว่า 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก จ.เพชรบุรี
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าพบกรมวังผู้ใหญ่ (14 ต.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินทางเข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เพื่อประชุมหารือเรื่องการจัดงาน 15 ปี แห่งการสนองงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 60 ปี ตรวจบัญชีสหกรณ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ (14 ต.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เยี่ยมชม "ศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย (CAD HUB)" ของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2555
ผู้บริหาร กตส. เดินทางตรวจราชการในพื้นที่สตท.3 มอบแนวทางการทำงานพร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากร (13 ต.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตท.3 ทั้งนี้อธิบดีกรมตรวจฯ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ารับตำแหน่ง ท่ามกลางการต้อนรับและแสดงความยินดีของบุคลากรในสังกัด (3 ต.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม เข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อย่างเป็นทางการ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ารับตำแหน่ง ท่ามกลางการต้อนรับของบุคลากรในสังกัด (3 ต.ค. 2554)
นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้บริหารกรมตรวจ ฯ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก จ.เพชรบูรณ์ (3 ต.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานฯในสังกัด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนตชด.บ้านโป่งตะแบก
สตส.กาญจนบุรี ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีคู่คุณธรรม (3 ต.ค. 2554)
สตส.กาญจนบุรี ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนของสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จำนวน 350 คน เพื่อเสริมสร้างนิสัยทางการออมที่ดี และสามารถนำหลักในการจัดทำ บัญชีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กรมตรวจฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ (3 ต.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 นายวิจักร อากัปกริยา รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 39 ปี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ไตรมาส 2 พบการดำเนินธุรกิจภาคสหกรณ์ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 โดยเฉพาะธุรกิจการให้สินเชื่อ (22 ก.ย. 2554)
นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจมีจำนวนทั้งสิ้น 10,861 แห่ง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดันเทคโนโลยีช่วยตรวจนับสินค้าเชื่อมโยง โปรแกรมระบบสินค้า Version 2.1 เช็คสต๊อกสินค้าเทียบได้รวดเร็วเทียบเท่าร้านสะดวกซื้อ (22 ก.ย. 2554)
นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจฯ เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมได้รณรงค์ให้สหกรณ์ร้านค้าใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ที่กรมได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้สหกรณ์ร้านค้า สามารถให้บริการสมาชิกและผู้บริโภคทั่วไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มั่นใจการเชื่อมโยงโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรกับระบบ ATM ของธนาคาร ถูกใจสหกรณ์ออมทรัพย์ สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน (22 ก.ย. 2554)
นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมได้เร่งพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรให้ครอบคลุมธุรกิจสหกรณ์ทุกประเภท รวมทั้งรองรับกับการบริหารงานสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รุกขยายผลการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน้ำยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ คาดอนาคตจะเดินหน้าธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน้ำนมดิบข้าวเปลือกและปาล์มน้ำมัน (22 ก.ย. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]