หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (29 พ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ
อตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 (29 พ.ย. 2560)
รตส. ร่วมประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (29 พ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ (29 พ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดจันทบุรี (27 พ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 (27 พ.ย. 2560)
อตส.ร่วมพิธีปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (27 พ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าภายในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม"
รตส. เป็นประธานเปิดโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2561 (22 พ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
สตส.แม่ฮ่องสอน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (3 พ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สตส.แม่ฮ่องสอน นำโดย นางนงคราญ พัฒน์รัตนไชย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อตส.เป็นประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) (3 พ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
กตส.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กษ. (3 พ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนเที่ยวงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” (2 พ.ย. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนเที่ยวงาน"ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ระหว่างวันที่ ๖-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อตส.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (25 ต.ค. 2560)
อตส.ร่วมพิธีมอบป้ายการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 ต.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีปิดงาน "ประชารัฐรวมพล สินค้าชุมชนรวมใจ”
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น (24 ต.ค. 2560)
อตส. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการทำงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2561 ในการประชุมสัมมนา เรื่อง ปี 2561 "ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เกษตร 4.0" (24 ต.ค. 2560)
กตส. เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (11 ต.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.10 (11 ต.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ครั้งที่ 1/2560
กตส. ร่วมกิจกรรมโครงการตามรอยวิวัฒนาการเงินตราไทย (10 ต.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามรอยวิวัฒนาการเงินตราไทย ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย "วังบางขุนพรหม” กรุงเทพฯ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สร้างระบบการเงินและบัญชีที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ (9 ต.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]