หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ กษ. (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่กรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร รวม 100 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สตส.อำนาจเจริญ เสริมความรู้ด้านบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 สตส.อำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2556 โดยมี นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.นครนายก” (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน
สตส.บึงกาฬ และสตท.5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตาไก้ (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 นางเสาวนิตย์ นันทะลัย หัวหน้าสำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการฯ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองตาไก้ จ.บึงกาฬ
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส สร้างทีมงานคุณภาพ ประจำปี 2556 (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย นางอังคณา มหคุณากร หน.สตส.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)
ทีมงาน สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 17 – 18 ก.ย. 56 นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ หน.สตส.นครสวรรค์ และนางสุภัคจิรา ปิ่นจอม หน.กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สตท.2 เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 และร่วมฟังเสวนาวิชาการ "นำสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม” (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.56 น.ส.ศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรมผอ.สตท.2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556
สตส.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดวางระบบบัญชี สำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร(FAS) ในการปฏิบัติงาน (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.56 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ หน.สตส.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการจัดวางระบบบัญชี สำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ในการปฏิบัติงาน
สตส.ตราด ร่วมแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด ได้รับรางวัลประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศปี 2556 (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.56 สตส.ตราด นำโดย นางสาวอุไรวรรณ เทนสิทธิ์ นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับวิสาหกิจซึ่งได้รับรางวัลประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศปี 2556
สตท. 8 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพ หลักสูตร การทำเดคูพาจ แก่บุคลากรในสังกัด (20 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 สตท. 8 จัดกิจกรรมโครงการ สวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร การทำเดคูพาจ แก่บุคลากรในสังกัด
สตท.5 จัดอบรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ แก่บุคลากรในสังกัด (19 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 สตท.5 นำโดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท.5 จัดอบรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ เมนูการทำลูกชิ้นทอดและน้ำจิ้ม แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.สงขลา ร่วมให้บริการความรู้ด้านบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (19 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 12 ก.ย.56 สตส.สงขลา นำโดย นางประกาย พลูศิริ นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน” โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (19 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.56 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดย น.ส.อัญมณี ถิรสุทธิ์ หน.สตส.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ (19 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หน.สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมปลูกป่าในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี (ปีที่ 2) (19 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หน.สตส.ศรีสะเกษ ร่วมปลูกป่าในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี (ปีที่ 2) จังหวัดศรีสะเกษ
สตส. ปทุมธานี จัดสัมมนา "การเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ” พร้อมศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (13 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นำโดย นางอรุณี ก้อนซิ้ว หน.สตส.ปทุมธานี จัดโครงการสัมมนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน เรื่อง "การเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ”
สตส. ยโสธร จัดกิจกรรม 5 ส. เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (13 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณสำนักงานฯ และบ้านพักหัวหน้าสำนักงาน
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร (13 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร พร้อมให้ข้อเสนอแนะการนำข้อมูลทางการเงินและบัญชีมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์
สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 12/2556 (13 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ.สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 12/2556 โดยมี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ฯลฯ รวม 35 คน เข้าร่วมประชุม
สตส.ภูเก็ต สร้างทีมงานคุณภาพ ด้วยการทำ 5 ส (13 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงานฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]