หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.นครราชสีมา จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (20 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 สตส.นครราชสีมา นำโดย นางสาวปิยะดา เงินฉลาด เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี โดยมีผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 23 คน เข้ารับการอบรม
สตส.พัทลุง จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา” (20 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 สตส.พัทลุง จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา” ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองกล้า จ.พัทลุง
สตส.ยะลา เดินหน้าสอนบัญชีในโครงการเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (20 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 สตส.ยะลา จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
กตส. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 (29 พ.ย. 2556)
เมื่อวัน 29 พฤศจิกายน 2556 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนากรม วันที่ 12 มีนาคม 2557
กตส. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2556 (29 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อตส.ให้สัมภาษณ์แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทย (29 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ดร.โชคชัย สุทธาเวศ หัวหน้าโครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทย เข้าพบ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อขอสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทย
กตส.จัดประชุมพิจารณาทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (29 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 56 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการในส่วนภูมิภาค รอบการประเมินที่ 1/2557 เพื่อให้การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
ผอ.สตท.8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา (28 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา
รตส. ร่วมงานแถลงข่าวงาน "มหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมี 2556” (22 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมการเกษตรใต้ร่มพระบารมี 2556” โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
อตส.เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปี 2557 (22 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
กตส. จัดอบรม หลักสูตร คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ปลูกจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร (22 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม รองอธิบดีกรมตรวจฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักการดำเนินชีวิต
สตท.4 จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ขั้นกลาง” (22 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2556 สตท.4 นำโดย นางนิตยา พลประจักษ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องโชติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
สตส.สงขลา จัดประชุมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด (22 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 สตสงสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด โดยมี นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เป็นประธาน
สตส.ตาก จัดอบรมศึกษาดูงานแก่ครูบัญชี ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (21 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 สตส.ตาก นำโดย นางนพักตร์สรณ์ วงศ์วัฒนพันธุ์ นว.ตบ.ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน จัดอบรมศึกษาดูงานแก่ครูบัญชี จำนวน 54 คน ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่ออบรมครูบัญชีใหม่
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (21 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 สตส.ตราด นำโดย นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล หน.สตส. ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดคลินิกบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
สตส.ปทุมธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีงบการเงิน” (21 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 สตส.ปทุมธานี นำโดย นางอรุณี ก้อนซิ้ว หน.สตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร "การจัดทำ บัญชีงบการเงิน”
สตส.ตาก จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2557 (21 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สตส.ตาก นำโดย นายวันชัย แสงนาค หน.สตส. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2557
สตส.บุรีรัมย์ เข้าประเมินผลครูบัญชี ที่ผ่านการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557 (21 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 สตส.บุรีรัมย์ นำโดย นางศรีนิท ทวีทุน หน.สตส. พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด เข้าประเมินผลการทำงานของ นางอำนวย ศรีคล้าย ครูบัญชีที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม
สตส.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (11 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2556 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ หน.สตส.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สตส.เพชรบุรี จัดอบรมด้านบัญชีแก่ข้าราชการในสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (11 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 6 พ.ย.56 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หน.สตส.เพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการจัดทำบัญชีตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง แก่ข้าราชการในสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]