หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำ (12 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.55 สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
สตส.จันทบุรี จัดกิจกรรม 5 ส สร้างสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน (11 ต.ค. 2555)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม ๕ ส
กตส. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1สหกรณ์เคหสถานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด (11 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 สหกรณ์เคหสถานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555
กตส. นำเสนอผลงานในงาน Thailand Quality Conference & The 13thSymposium on TQM-Best Practices in Thailand : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมคุณภาพ (11 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมนำเสนอผลงานในงาน Thailand Quality Conference & The 13th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
สตส.พัทลุง จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท (GL2.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านบัญชี (8 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 สตส.พัทลุง นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร หน.สตส.พัทลุง จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท (GL2.2) แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานสหกรณ์
กตส. ร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในโครงการยกระดับการศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (8 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ในโครงการยกระดับการศึกษาให้เกษตรกร รุ่นที่ 1 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 ฝ่าย ระหว่าง กรมตรวจ ฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ม.นเรศวร
สตส.ร้อยเอ็ด เสริมทักษะการใช้โปรแกรม FAS และโปรแกรม CATs แก่บุคลากรในสังกัด (8 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ หน.สตส.ร้อยเอ็ด จัดบรรยายเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs) แก่ ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.10 (8 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สตท. 10 และสตส.กรุงเทพมหานคร โดยมี นางบุญพาสน์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ผอ.สตท. 10 และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ
สตส.แพร่ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (5 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 2 ต.ค.55 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสตส.แพร่ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ พร้อมทั้งทูลเกล้าถวายรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สตท.6 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 สตท. 6 นำโดยนางสาวสุภัคจิรา ปิ่นจอม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ในสังกัด ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจฯ พร้อมด้วยนางสาววัชรี เรืองจิระขจร ผอ.สำนักพัฒนาการบัญชีฯ นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ.สตท. 6 เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.ภูเก็ต ประชุมครูบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมหาแนวทางการทำงานในปี 2556 (5 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมกับชมรมครูบัญชี รวม 15 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
สตส.ชัยภูมิ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ปี 2556 (5 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 สตส.ชัยภูมิ ร่วมเปิดเวทีประชาคม โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ปี 2556 ในโอกาสนี้ นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เป็นตัวแทนมอบรางวัล ในการประกวดการดำเนินงานโครงการน้ำฯ
อตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมฯ (2 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่จากผู้บริหารกรมฯ พร้อมรับมอบงาน และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมฯ
สตส. สุราษฎร์ธานี สร้างทีมงานคุณภาพ จัดกิจกรรมเรียนทำขนมเค้ก และขนมคุกกี้ (2 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 สตส.สุราษฎร์ธานี นำโดย นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ฯลฯ และลูกจ้างในสังกัดร่วมสร้างทีมงานคุณภาพ จัดกิจกรรมทำขนม โดยอาจารย์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
สตส.อำนาจเจริญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) (2 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ นำโดยนางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ณ ห้องประชุมฝ้ายขิด ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
กตส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 40 ปี (1 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 40 ปี
กตส. จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด (1 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
อตส.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (1 ต.ค. 2555)
เช้าวันนี้ (๓๐ ก.ย.๕๕) นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับมอบงาน และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมฯ (30 ก.ย. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]