หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รตส. ตรวจเยี่ยมบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 (8 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้คำแนะนำ และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
รตส. เปิดการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ระดับภาค ในพื้นที่ สตท. 8 (8 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม รตส. เป็นประธานเปิดการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ระดับภาค "เกษตรปราดเปรื่องด้านบัญชี (Smart Farmer) กับบทบาท ผู้นำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน”
สตส.ร้อยเอ็ด จัดโครงการสัมมนา "ครูบัญชีถ่ายทอดความรู้สู่ความสามัคคีปรองดอง” (8 ส.ค. 2557)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด จัดโครงการสัมมนา "ครูบัญชีถ่ายทอดความรู้สู่ความสามัคคีปรองดอง”
สตท.4 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน ตามโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมฯ (8 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานในวันหยุดเดือนละ 1 ครั้ง ตามโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ
สตส.นครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน (7 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สตส.นครราชสีมา นำโดย นางนันทวัลย์ นิลสูงเนิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน ณ ห้องอบรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ค่ายสุรนารี
สผค. ร่วมกิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี” (7 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผอ.สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตั้งจิตอธิษฐานทำความดีเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สุราษฎร์ธานี (7 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1
สตส.ทั่วประเทศ ร่วมจัดโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง” (7 ส.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดโครงการสัมมนา”รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
สตส.ทั่วประเทศ ร่วมจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการ เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ "ต้นไม้แห่งความดี” (7 ส.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ "ต้นไม้แห่งความดี”
สตท. 4 จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับภาคเรื่อง "เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กับบทบาทผู้นำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน” (31 ก.ค. 2557)
สตท.7 จัดโครงการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ (31 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2557
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน รุ่นที่ 5 (31 ก.ค. 2557)
มื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สตส.อุทัยธานี นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน รุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท.1 เป็นประธาน
สตส. ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (31 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สตส.ตราด ร่วมจัดนิทรรศการ ด้านบัญชี โดยมี นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน
สตส. สระแก้ว ร่วมปลูกต้นไม้ ใน "โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น" ณ โรงเรียน ตชด. ประชารัฐบำรุง (31 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 สตส.สระแก้ว นำโดยนายปรีชา ทองทิพย์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น" ณ โรงเรียนตชด.ประชารัฐบำรุง
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (22 ก.ค. 2557)
สตส.สงขลา ร่วมติดตามและตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ในพื้นที่ จ.สงขลา (22 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สตส.สงขลา นำโดยนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมติดตามและตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ชุดที่ 100 โดยมี นายสมปอง อินทร์ทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 เป็นประธาน
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน รุ่นที่ 1 (22 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สตส.อุทัยธานี นำโดย นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท.1 จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
สตส.กาญจนบุรี สอนบัญชีครัวเรือนให้แก่ชาวนา ในการประชุมเรื่องการผลิตและบริการจัดการข้าวอย่างยั่งยืน (22 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สตส.กาญจนบุรี นำโดย นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงานฯ นำบัญชีครัวเรือนร่วมบูรณาการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
สตส.ตรัง จัดโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง” (22 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.57 สตส.ตรัง นำโดย นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หน.สตส.ตรัง จัดโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างหลักจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กษ.แถลงข่าวจัดงาน"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” (9 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกษ. เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน” เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้เกิดแก่พี่น้องประชาชน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]