หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตท.7 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ (4 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ" ปี 2559
สตส.สระบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (4 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เฝ้าฯรับเสด็จ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ” (4 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางสาวขวัญตา คำเหมา และนางสาวครองทรัพย์ หนูเส็ง นว.ตบ. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
กตส. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก JICA และกระทรวงการเกษตร การป่าไม้ และการประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (3 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อตส. ให้การต้อนรับ Mr. Matsuda Masahiro ตำแหน่ง Chief Advisor จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ประจำสำนักงานราชอาณาจักรกัมพูชา
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมซักซ้อมกระบวนการ Cleansing data ระบบเงินให้กู้ (22 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครศรีธรรมราช จัดการประชุมร่วมวางแผนปฏิบัติการสร้าง Cleansing Data ของระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ ให้กับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสหกรณ์
สตส. ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 (21 ม.ค. 2559)
สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (21 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง นว.ตบ.ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.8 ครั้งที่ 3/2559
สตส.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2559 (21 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 18 - 27 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ร่วมออกซุ้มบัญชีเพื่อการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป
สตส.ยะลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด (21 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สตส. จันทบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (8 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สตท.1 ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค (8 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ประจำปี 2558 ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (8 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ผู้แทนสำนักงานโครงการสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ ในโอกาส เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลงานเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดพะเยา (8 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สตส.พะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลงาน นายผล มีศรี เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดพะเยา
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 7/2558 (8 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 7/2558
สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก (22 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.นครราชสีมา ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ครั้งที่ 31 "พระยาสี่เขี้ยวเกมส์” (22 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หน.สตส.นครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ ครั้งที่ 31 "พระยาสี่เขี้ยวเกมส์” ซึ่งจัดโดยสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด
สตส.ระนอง ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะด้านบัญชี แก่นักเรียน กศน. อ.กระบุรี จ.ระนอง (22 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สตส.ระนอง นำโดย นางสาวปวีณา เผือกเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ สิทธิเดช ครูบัญชีเกษตรกรอาสา ประจำอำเภอกะเปอร์ ร่วมสอนแนะบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สร้างคู่มือพลิกชีวิตผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ นำบัญชีครัวเรือนเพิ่มความเข้มแข็งประชาชน (22 ธ.ค. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานต่อนโยบายนายกรัฐมนตรี ลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเข้มแข็งสู่ประชาชน
สตส.นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (22 ธ.ค. 2558)
สตส.เลย จัดประชุม 3 ฝ่าย เสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี (5 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นางโสภิดา แก้วสุฟอง หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย จัดประชุม 3 ฝ่าย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]