หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.เพชรบุรี จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (1 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 25 - 26 มี.ค.57 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางสาวเนตรทิพย์ เฮงคราวิทย์ นว.ตบ.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS)
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (1 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 19 มี.ค.57 สตส.ตราด ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดคลินิกบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สตส.สงขลา จัดอบรมโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (1 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 24 - 25 มี.ค.57 สตส.สงขลา จัดอบรมโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมร้านสหกรณ์ กิจกรรมผลิตผลทาง การเกษตรและโครงการอาหารกลางวัน”
สตส.นครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (1 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 สตส.นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
สตส.น่าน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงสีข้าวพระราชทาน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน (28 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท.6 พร้อมด้วยนายสุบรรณ จำปา หน.สตส.น่าน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน
สตส.นครพนม สอนแนะบัญชีแก่เกษตรกร ในโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 (28 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีฯ ณ บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
สตส.หนองบัวลำภู จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (28 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2557 สตส.หนองบัวลำภู จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 3 โรงเรียน โดยมี นางสาวเอื้ออารี บุญรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
สตท.8 จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 และพิธีลงนามตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (28 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี ผอ.สตท.8 เป็นประธานการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดฯ ในโอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
สตท.1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์ขั้นกลาง (28 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 นางสาววารุณี วุฒิสาร ผชช.ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารฯ ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร "ศึกษาดูงานเพิ่มประสบการณ์ พัฒนาสหกรณ์” (26 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2557 สตท. 9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง
สตส.อุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (26 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557 สตส.อุทัยธานี เป็นตัวแทน คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
สตส.พังงา ร่วมให้บริการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (26 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 สตส.พังงา นำโดย นายไตรรงค์ สมเชื้อ หน.สตส.พังงา ร่วมกับสำนักงานกระทรวงเกษตรจังหวัดพังงา เปิดให้บริการคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2
สตส.สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกร สู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (26 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกร สู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ครม.น้อย (26 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หนง.สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุม ครม.น้อย จังหวัดพัทลุง เพื่อกลั่นกรองงานด้านต่างๆ และขับเคลื่อน ครม.น้อย จังหวัดพัทลุง
สตส.แพร่ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (14 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 น.ส.กัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท.6 พร้อมด้วยน.ส.ถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.แพร่ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
สตส.ตรัง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี 2556 ระดับประเทศ (14 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 สตส.ตรัง ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี 2556
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๒ ปี มุ่งพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สร้างสหกรณ์มั่นคงชุมชนเข้มแข็ง ด้วยบัญชี (14 มี.ค. 2557)
โดยมีนายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
รตส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (14 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผอ.สตท.10 และนางรัตนา เหตุคุณ ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2557 (14 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นายวิทยา อธิปอนันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2557 รอบที่ 1/2557
สตท.4 ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop Hub)แก่สหกรณ์ในพื้นที่ (7 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop Hub) ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และยโสธร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]