หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.จันทบุรี จัดอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (30 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 สตส.จันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ให้แก่เจ้าหน้าที่บัญชี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่จัดทำบัญชีของสหกรณ์
สตส.สมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี (30 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 สตส.สมุทรปราการ นำโดย นางละออง พุทธเสน หน.สตส.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ เงินการบัญชี
สตส.สกลนคร จัดอบรมการจัดทำบัญชีประชาชนในถิ่นทุรกันดาร หลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจบัญชีรับ-จ่าย และทะเบียนคุม (30 ธ.ค. 2557)
อตส. เป็นประธานเปิดโครงการให้การศึกษาอบรม หลักสูตรการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (29 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการให้การศึกษาอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านคีรีธารา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
กตส. จัดโครงการ "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง" ณ รร.บ้านขุนน้ำน่าน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (29 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส. จัดโครงการ "ส่งความสุขให้น้องน้อยบน ดอยสูง” ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน จังหวัดน่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการ "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง" ณ รร.ตชด.เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี จ.น่าน (29 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ นำโดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส.จัดโครงการ "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี
สตส.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนเรียนศรีสังวาลย์ (29 ธ.ค. 2557)
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 สตส.ขอนแก่น นำโดย นางสุนันทา เทพสาร หัวหน้าสำนักงานฯ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาล จำนวน 250 คน ณ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น
สตส. กรุงเทพมหานคร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ (29 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สตส.กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
สตส. เชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” (17 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สตส.เชียงใหม่ โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 เป็นประธาน ในพิธีเปิด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
กตส. จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (17 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส. และ กสส. ร่วมหารือการตรวจสอบการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ (17 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งสริมสหกรณ์
สบก. จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 7/2557 (17 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนงานในโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ปี 2558” (16 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนงานในโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ปี 2558” ได้รับเกียรติโดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นประธานเปิดงานมหกรรม "9 ปีสายใยรักแห่งครอบครัวฯ" (9 ธ.ค. 2557)
กตส. ร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (9 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นำโดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
สตส.ขอนแก่น จัดประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 (9 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 สตส.ขอนแก่น นำโดย นางสุนันทา เทพสาร หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี ตาม Road map ปี 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน
สตส.อุทัยธานี จัดโครงการ "ตามรอยพ่อด้วยบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อหลวง” (9 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สตส.อุทัยธานี นำโดย นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท.1 จัดโครงการ "ตามรอยพ่อด้วยบัญชี ถวายความดีเพื่อ พ่อหลวง” โดยได้รับเกียรติจากนายภูมิบุญญ์ แช่มช้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี
สตส.อ่างทอง จัดโครงการ "ครอบครัวมีสุข ด้วยบัญชี ถวายพ่อหลวง” (9 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สตส.อ่างทอง นำโดย นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท.1 จัดโครงการ "ครอบครัวมีสุข ด้วยบัญชี ถวายพ่อหลวง” โดยได้รับเกียรติจากนายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน
สตส.นครศรีธรรมราช เฝ้า ฯ รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสทรงติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” ในพระอุปถัมภ์ (3 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยให้บริการปรึกษาแนะนำด้านบัญชี
สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (3 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นางเฟื่องนภา โสฬส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดมีการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]