หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.นครนายก จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (7 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สตส.นครนายก นำโดย นายศุภชัย กุสลาศรัย หน.สตส.นครนายก จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ
สตส.แม่ฮ่องสอน สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (7 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 สตส.แม่ฮ่องสอน สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
สตท.8 จัดกิจกรรม 5ส. เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในองค์กร (7 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดกิจกรรม 5ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ
สตส.หนองคาย ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (7 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ จ.ราชบุรี (28 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผอ.สตท.10 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
กตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเสด็จ พระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) (28 ก.พ. 2557)
ผอ.สตท.6 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ (28 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท.6 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ. เขต 18 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมี นายวิทยา อธิปอนันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน
สตส.นนทบุรี ร่วมจัดเวทีประชาคม "โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ” (28 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 สตส.นนทบุรี นำโดย นางสาวเฉลารัตน์ กองเมือง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
สตส.นครพนม จัดหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ "สอนแนะการจัดทำบัญชี สร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้ครอบครัว" (28 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 สตส.นครพนม จัดหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ "สอนแนะการจัดทำบัญชี สร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้ครอบครัว" โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย จ.เชียงราย (13 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สตส.เชียงราย เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (13 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สตส.เชียงราย เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมคณะทำงาน ครม.น้อยจังหวัดพัทลุง (13 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ครม.น้อย จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอิรวดีศาลากลางจังหวัดพัทลุง
สตท.1 จัดสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการ WWR หลักสูตร "3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (13 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 สตท. 1 นำโดย นางสาววารุณี วุฒิสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาและศึกษาดูงานในโครงการ WWR (Win Win Relationship)
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย จ.เชียงราย (12 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สตส.เชียงราย เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (12 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สตส.เชียงราย เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สตส.ปทุมธานี จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ แก่บุคลากรในสังกัด (12 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 สตส.ปทุมธานี นำโดย นางอรุณี ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานฯ จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ ครั้งที่ 3 หลักสูตร พับใบเตยหอมเป็นดอกกุหลาบ แก่บุคลากรในสังกัด
สตท.6 คัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่นและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2556 (12 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 สตส. 6 นำโดย นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผชช.ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2556
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด (12 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางศตพร พรหมทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พิเศษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด
สตส.แม่ฮ่องสอน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (29 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ 2
สตส.บึงกาฬ ออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในโครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (29 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ ในโครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ณ โรงเรียนบ้านดงเรือ จังหวัดบึงกาฬ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]