หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.เชียงใหม่ (10 เม.ย. 2560)
เมื่อเร็วๆ นี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางรพีพร กลั่นเนียม ผอ.สำนักแผนและโครงการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรกรของนายทองอินทร์ กิติสิทธิ์ จังหวัดเชียงใหม่
สตส.ทั่วประเทศ ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ในวันสิ้นปีบัญชีใหม่ หวังสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ (10 เม.ย. 2560)
กตส.ร่วมพิธี MOU การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน (9 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล ผอ.สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดฯ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
สตท.1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 (8 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สตท.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
สตส.บึงกาฬ สอนแนะบัญชีแก่สหกรณ์ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ (8 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 สตส.บึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เข้ากำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และ งบการเงินแก่สหกรณ์ในจังหวัดบึงกาฬ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการสอนแนะการจัดทำบัญชี เนื่องในวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธ์ข้าว (8 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560
กตส. ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2560 (14 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล ผอ.สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี และถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
กตส. ร่วมกับ กสส. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (14 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดพิธี
อตส. ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การเชื่อมโยงงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิด "เพื่อยกกระดาษ A4" สู่การปฏิบัติงานของกรมชลประทาน (10 ก.พ. 2560)
อตส.เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการ สำนักงานตามภารกิจ ภายใต้บทบาทหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (10 ก.พ. 2560)
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (3 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (2 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560
สตส.เชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ (2 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สตส.ลำปาง เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (2 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 สตท. 7 นำโดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว พร้อมด้วยนางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.กาญจนบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 สตส.กาญจนบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
สตส.เชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2560 สตส.เชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในพิธีมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (27 ม.ค. 2560)
เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสาหร่าย ใจดี หน.สตส.นครปฐม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน
กตส.ร่วมลงนาม MOU บูรณาการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ (27 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
สตส.ตาก เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (4 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2559 สตส.ตาก นำโดย นางสาวสายฝน อินจู หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.เชียงใหม่ จัดอบรม หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (4 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 สตส.เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 38 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]