หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.บึงกาฬ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.บึงกาฬ (11 มิ.ย. 2557)
สตส.อุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2557 (11 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สตส.อุทัยธานี นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หน.สตส.พร้อมด้วยนางสาวนิภา แจงทนงค์ นวตบ.ชก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2557
สตส.กทม. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีในโครงการ "ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อเข้าสู่ระบบ GAP” (11 มิ.ย. 2557)
อตส. พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานฯ ดีเด่น ขนาดใหญ่ ประจำปี 2556 ลงพื้นที่ประเมิน สตส.แพร่ (10 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ประเมินสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ พร้อมเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางที่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน
สตส.อุบลราชธานี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี (2 มิ.ย. 2557)
สตส.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (30 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 สตส.เชียงใหม่ ร่วมกับ สตท. 7 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
สตส.ทั่วประเทศ เผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี (30 พ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
สตส.จันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร บัญชีเครดิตยูเนี่ยน (30 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 สตส.จันทบุรี นำโดย นางพิศมัย หุนตระนี หน.สตส.จันทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมและสังเกตการณ์การอบรม หลักสูตร บัญชีเครดิตยูเนี่ยน
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด (30 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 สตส.จันทบุรี นำโดยนางพิศมัย หุนตระนี หน.สตส.จันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวระพีพร พัฒนะแสง ผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบ้ญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด
สตส.ชุมพร ร่วมให้คำปรึกษาและสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2557 (20 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สตส.ชุมพร นำโดย นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2557 โดยมี นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ อตส. และคณะทำงานคัดเลือก สตส.ดีเด่น ประจำปี 2556 (20 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2556 ลงพื้นที่สตส.อุบลราชธานี โดยมี นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ
สตส.แพร่ ร่วมจัดคลินิกบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (20 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สตส.แพร่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
สตส.จันทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ผลในสวนพ่อ (20 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สตส.จันทบุรี นำโดย นางพิศมัย หุนตระนี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ผลในสวนพ่อ บริเวณพื้นที่ 37 ไร่ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี” ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (19 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 สตส.แม่ฮ่องสอน นำโดย นายมานะ โภคินมาศ หน.สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี” ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สตส.อุดรธานี จัดนิทรรศการด้านวิชาการศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (19 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 สตส.อุดรธานี ร่วมกับสโมสรโรตารี่หมากแข้ง จัดนิทรรศการด้านวิชาการศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีราชา นายอำเภอ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเชียงหวางสร้างลาน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
อตส. ลงพื้นที่ประเมินสำนักงานฯ ดีเด่น ขนาดกลาง ประจำปี2556 ณ สตส.ยโสธร (19 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส. พร้อมด้วยนางนฤมล พนาวงศ์ รตส. และคณะกรรมการคัดเลือก สตส.ดีเด่น ขนาดกลาง ประจำปี 2556 ลงพื้นที่ประเมิน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
สตส.นนทบุรี จัดทำโครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (16 พ.ค. 2557)
สตส.นนทบุรี นำโดย นางสาวเฉลารัตน์ กองเมือง หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ ฯลฯ ในสังกัด ร่วมปลูกไม้ยืนต้นในโครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.เพชรบุรี เสริมทักษะทางบัญชี แก่เกษตรกรด้านการประมงในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Fisherman) (16 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางชุติมา เชาวลิต เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร ณ เดอะ พาราไดซ์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
สตส.ลำพูน ร่วมปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (16 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 สตส.ลำพูน นำโดย นายอนุพงษ์ ใจดี หัวหน้าสำนักฯ ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นตามโครงการ "ชุมชนไม้ผลยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (12 พ.ค. 2557)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยมี นายวัฒนะ กันนะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]