หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.เพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะด้านการเงินการบัญชี ในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (27 เม.ย. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.เพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี โครงการสร้างรายได้และพัฒนา การเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการบัญชี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกร โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน
สตส.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 (24 เม.ย. 2558)
ทีมงาน IT สตท.6 ร่วมดำเนินการวางระบบโปรแกรมระบบสินค้าโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จ.ตาก (20 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2558 ทีมงาน IT สตท.6 ร่วมกับสตส.ตาก ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ดำเนินการวางระบบโปรแกรมระบบสินค้า
สตท.8 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานในการดำเนินงานโครงการยางพารา ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรฯ (20 เม.ย. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการยางพาราฯ
สตท.9 ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ จัดการประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด (17 เม.ย. 2558)
สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี (17 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี นายภูมิบุญญ์ แช่มช้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน
สตท.6 (พิษณุโลก) จัดประชุมชมรมครูบัญชีเกษตรกรอาสาระดับภาค (17 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท. 6 เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมครูบัญชีเกษตรกรอาสาระดับภาค สตท. 6 ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายพิเชษฐ ชัยวัน ประธานชมรมครูบัญชีอาสาระดับประเทศ เข้าร่วมประชุม
สตส.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสหกรณ์ตกค้างการสอบบัญชี (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นางละออง พุทธเสน หน.สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสหกรณ์ ซึ่งตกค้างการสอบบัญชีประจำปี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ให้เดินหน้าปิดบัญชีได้ต่อไป
สตส.ปราจีนบุรี ออกหน่วยบริการ "คลินิกบัญชี” ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สตส.ปราจีนบุรี นำโดยนางสาวนิรมล แสงทอง หัวหน้าสำนักงานฯ ออกหน่วยบริการ "คลินิกบัญชี” ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน
กตส. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
สตส.ปทุมธานี ร่วมจัดคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สตส.ปทุมธานี นำโดย น.ส.วนาพร ทองทิ นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมจัดคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558
สตส.สระแก้ว จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2558 สตส.สระแก้ว จัดอบรมหลักสูตร "การบัญชีสำหรับกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน"
กตส.ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชีจาก DGRV แห่งประเทศเยอรมนี (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผอ.สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ให้การต้อนรับนายคริสเตียน อัลเบรทช์ ผชช.ด้านสอบบัญชีจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน
อตส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สตส.สมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในพื้นที่ (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นำโดย นางละออง พุทธเสน หน.สตส.สมุทรปราการ พร้อมด้วยน.ส.สาวภา พร้อมมูล นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม
สตท.1 และ สตส.อุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ณ กลุ่มบ้านหนองบัวแดง (9 เม.ย. 2558)
สตส.ระนอง ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวพรทิพย์ พรหมสุวรรณ์ นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยจัดนิทรรศการด้านบัญชี
อตส. รับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต (26 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
สตส. พัทลุง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (26 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]