หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันรณรงค์ข้าวคุณภาพดี กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวมีคุณภาพปลอดภัยครบวงจร ประจำปี 2558 (28 พ.ค. 2558)
สตท. 9 จัดอบรม หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอบบัญชี (ACL)สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยผู้อื่น (โปรแกรม ISOCARE และมอ.) (27 พ.ค. 2558)
สตส. ระยอง ร่วมเปิดงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดระยอง (27 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 สตส.ระยอง นำโดยนายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมเปิดงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าฯ เป็นประธาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศผลประกวดวาดภาพ "สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจของหนู” (12 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประกวด วาดภาพ ระบายสี เรื่อง "สมเด็จพระเทพฯ...ในดวงใจของหนู”ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (12 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้ฯลฯ โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะครูบัญชีอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 (12 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ วมประชุมคณะครูบัญชีอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โดยมี นายปราณีต จรบุตตะ ประธานชมรมครูบัญชีอาสาฯ เป็นประธาน
สตท.8 จัดประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (12 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผอ.สตท. 8 จัดประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยมีผู้สอบบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.8 และ สตท.9 จำนวน 48 คน เข้าร่วมประชุม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนา"ก้าวสู่ทศวรรษที่สองสร้างครูบัญชี ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครูบัญชี ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชี ขยายผลสู่พื้นที่ภาคเกษตรรองรับโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ (12 พ.ค. 2558)
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตร ศชพ.คริสตจักรเมืองน้อย จำกัด (8 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สตส.แม่ฮ่องสอน นำโดย นายมานะ โภคินมาส หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์การเกษตร ศชพ.คริสตจักรเมืองน้อย จำกัด เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประกวดวาดภาพ"สมเด็จพระเทพฯ...ในดวงใจของหนู”รอบชิงชนะเลิศ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง” (8 พ.ค. 2558)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2558 (8 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นายวรรณรัตน์ สุภาบุตร นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมให้ความรู้และสอนแนะด้านการจัดทำบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชี ในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนฯ (8 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย น.ส.จิราภรณ์ อินทะชัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชี ในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2558 (8 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี จัดโครงการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2558
สตส.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพตามโครงการสร้างความยั่งยืนในบัญชีต้นทุนอาชีพ (1 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สตส.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนในบัญชีต้นทุนอาชีพ และสอนแนะการจดบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ
สบก. จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 1/2558 (1 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 30 เมายน 2558 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 1/2558
สตส.ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (30 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สตส.ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาว ภัทรพร อมรธีระกุล หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของจังหวัดลำปาง (30 เม.ย. 2558)
ผอ.สตท.8 ร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต (30 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สตท. 8 นำโดย นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผอ.สตท.8 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต เพื่อวางแผนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต
สตส.อุทัยธานี ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (27 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สตส.อุทัยธานี นำโดย นางสาวจริยา ลิ้มสุวรรณ นว.ตบ.ชำนาญการ และนางสาวอัมรินทร์ ศรีพุ่ม นว.ตบ.ปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
สตส.ราชบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี "โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” (27 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สตส.ราชบุรี นำโดย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หน.สตส.ราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]